Jaunumi

Svētdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Rīgā

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4)

Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un ļauj to baudīt.
Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā, līdz pat sirmam vecumam.
Dievs mūs nekad nepamet. 🍂

Piedalies grupā Kālebs 👵🏻 👴🏻

🍂

В Воскресенье, 16/10 у нас была встреча группы Халев в Риге 🇱🇻

“И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.” (Ис 46:4)

Почтенный возраст – это Божье благословение. Бог продлевает жизнь и даёт ею наслаждаться. Он заботиться о верных, на протяжении всей жизни, до самой старости. Бог никогда нас не оставляет. 🍂

Присоеденяйся к группе Халев 👵🏻 👴🏻

🍂

☎️ Tālrunis: +371 2983 6006
📍Rīgā: Kr. Barona ielā 130 k-3