Bīskapa Edira Masedo pārdomas par Dieva Vārdu 31/08/2022

Bīskapa Edira Masedo pārdomas par Dieva Vārdu: “Beidzot vēl, BRĀĻI, kas vien ir PATIESS, kas SVĒTS, kas TAISNS, kas ŠĶĪSTS, kas PATĪKAMS, kam LABA SLAVA, ja ir kāds TIKUMS un ja ir kas CILDINĀMS, par to domājiet!” Filipiešiem 4:8