Pārdomas

Kristības ar uguni

Daba9

 

Drīzumā pēc ūdens kristībām un Svētā Gara apzīmogojuma, Gara vadīts, Jēzus tika ievest tuksnesī. Tur Viņš bija kristīts ar uguni.

Katram kristietim vienmēr vajag atcerēties, ka visi notikumi kuri notiek Skolotāja dzīvē, notiek arī Viņa mācekļa dzīvē. Jūs nevarat no tā izbēgt. Galu galā, tam, kurš seko pa Viņa pēdām, ir tendence kāpt uz tiem pašiem akmeņiem un ērkšķiem. Bet viņiem nav tāda spēka, lai izraisītu sāpes.

Ja jūs pavisam nesen tikāt apzīmogoti ar Dieva Garu, nebrīnaties tāpāt arī par kristībām ar uguni, kuras sekos drīzumā vai arī caur ko, varbūt, jūs jau ejat cauri. Saglabājiet prieku savā sirdī, tāpēc ka tā ir zīme, ka jūs ļoti mīl.

Pārdomājiet pār šo vārdu:

« Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus Vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums.» (1. Pētera vēstule 4:12-14).

Tagad prieks mani pārpilda.
Un es to varu izteikt tikai tā:

Būs izlaušanās!

 

Крещение огнем

Вскоре после водного крещения и запечатления Святым Духом, Иисус был возведен Духом в пустыню. Там Он был крещен огнем.

Каждый христианин должен всегда помнить, что в целом все события, происходящие в жизни Учителя, происходят и в жизни Его ученика. Вы не можете избежать этого. В конце концов, тот, кто следует Его стопам, склонен наступать на те же камни и шипы. Но у них больше нет такой силы, чтобы причинять боль.

Если вы совсем недавно были запечатаны Духом Божьим, не удивляйтесь также крещению огнем, которое последует вскоре или через которое, может быть, вы уже проходите. Сохраните радость в своем сердце, потому что это признак того, что вас очень любят.

Размышляйте над этим словом:

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас» (1-е Петра 4:12-14).

Сейчас радость наполняет меня.
И я могу выразить это только так:

Будет прорыв!

 

Pievienot komentāru