Pārdomas

Noteiktības Spēks

Noteiktibas speks

 

Viss, kas varēja tikt darīts, bija izdarīts, bet neviens rezultāts…
Divpadsmit gadi ar asiņošanu ik dienu šķita mūžība.

Ārsti, zāles un pat alternatīvā medicīna bija izlietojusi visus resursus, un… nekas!

Radinieki, kaimiņi un draugi nevarēja viņai palīdzēt.

Cerības un mierinājuma vārdi nepalīdzēja.

Bet kad kāds viņai stāstīja par Jēzu, viņas spēki atjaunojās, viņas ticība atdzima, viņa rīkojās un gāja meklēt Nezināmo Vareno.

Neskatoties uz ekstrēmi novājināto fizisko stāvokli, kopā ar ceļošanas grītībām, nekas nepatraucēja uzvarēt barjeras, lai nonāktu līdz Jēzum. Pat ne ļaužu daudzums apkārt Viņam lika viņai padoties.

Viņas pārliecības bija tik spēcīgas, ka atklājot vai nē savu problēmu, nekas nevarēja patraucēt saņemt brīnumu. Viņa jau bija to pasludinājusi.

«Ja tikai aizskaršu Viņa drēbes, būšu dziedināta.»

Un notika!
Tieši tā, ka viņa bija pasludinājusi.

Dieva Gars meklē noteiktus cilvēkus, pārliecinātus, izlēmīgus, drosmīgus, lai parādītu Savu Varenumu.

Cilvēkus, kuri lieto ticību neskatoties uz grūtībām.

Katrā brīnumā ir cīņa staro personīgajām pārliecībām un apkārtējiem apstākļiem.

«Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.» 2. Korintiešiem 10.4

Kurš tic apsolījumiem, pieprasa no tā, Kurš apsolīja, cīnās ar ticīás ieročiem un iekaro.
Kurš netic, mēgina, eksperimentē, riskē vai rēķinās ar veiksmi.

 

Сила определения

Pievienot komentāru