Pārdomas

Gudrā sirds

Исчисление дней«Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!»  (Psalms 90:12)


Ja mēs dzīvojam katru dienu bailēs no Tā Kunga un paklausībā Viņa Vārdam, mēs iegūsim garīgo briedumu. Un, absorbējot Dieva domas, mēs attīstīsim gudru sirdi.

 

Мудрое сердце

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Псалом89:12)

Если мы каждый день живем в страхе Господнем и послушании Его Слову, мы приобретаем духовную зрелость. Таким образом, впитывая Божьи Мысли, мы имеем мудрое сердце.

Pievienot komentāru