Pārdomas

Meklēt un sēt

iskat-i-seyat« Tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību; uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt To Kungu, tiekams Viņš nāktu un liktu nolīt pār jums Savai taisnībai » (Hozejas gr. 10:12)

Cilvēkam bija dots uzdevums sēt, novākt un art, priekš tā, lai dzīvotu, un tad gaidīt šīs zemes augļu ražu.

 

Искать и сеять

«Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду»  (Осия10:12)

Человеку было поручено сеять, жать и пахать, для того, чтобы жить, а затем ожидать урожая этих плодов земли.

Pievienot komentāru