Pārdomas

Ābrahams ir ķēniņš

coroa-706x410

 

Ābrahams sakāva četrus ķēniņus, kuri bija aizveduši Latu, viņa ģimeni un visu viņa mantību verdzībā. Vēl bez tā arī piecus ķēniņus, tajā skaitā Sodomas ķēniņu. Tādēļ Sodomas ķēniņš viņam sacīja:

Tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam: «Dod man dzīvos, bet mantību paturi sev.» 1. Mozus 14.22

Sodomas ķēniņš nozīmē sātanu. Viņš nedod vērtību šīs pasaules bagātībām, bet tās lieto, lai pievilinātu cilvēkus. Viņš grib viņu dvēseles, lai kopā ciestu Uguns un Sēra Jūrā visu mūžību.

Skaties, kam ir garīga izšķirtspēja saprot, ka cilvēka dvēsele ir pats dārgākais uz Zemes. Viss ko var investēt to glābšanā priekš Debesu Valstības ir nenozīmīgs Dieva acīs.

Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu?
Mateja 16.26

Visi materiālie labumu tāpat kā arī cilvēks ir pārejoši šajā pasaulē. Viss pāriet. Viss beidzas. Bet dvēsele paliek uz visu mūžību. Dzīvos visu mūžību Dieva vai velna kompānijā, atkarībā no savas izvēles šajā pasaulē. Pēc tam nav ne misa, ne sveces, ne visa bagātība, kas var mainīt cilvēka dvēseles likteni.

 

Dalījās: Bīskaps Edirs Masedo

Pievienot komentāru