Pārdomas

IZEJ un EJ

hara

«Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: «Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama (un EJ) uz zemi, kuru Es tev rādīšu.»

1. Mozus 12:1

 

Iziet no Hārānas, kā mēs iemācījāmies, nozīmē iziet no visa tā, kas deformē Dieva TĒLU tajos, kas ir Ābrahama bērni ticībā, patiesumā un sašutumā. 

Tas var būt kristīgā draudzē vai jebkurā citā reliģiskā, sociālā, ekonomiskā, garīgā, intelektuālā sektorā.

Harāna var būt grēks, nabadzība, sašķelta ģimene, depresija, galu galā — viss, kas neiet kopā ar Dieva TĒLU. Ir labi atcerēties, ka esam radīti, lai atspoguļotu Viņa TĒLU (1. Mozus 1:27)

Mēs redzam, ka daudzi pat iziet no Hārānas, bet neIETuz Kanaānu. Turpina turpat Hārānas apkārtnē. Izgāja cauri vārtiem? Vienā ziņā Jā. Bet neiesāka 900 kilometrus garo ceļojumu uz Kanaānu.

Šajā ceļojumā, lai gan smagā un grūtā, zem cepinošas saules, pakļautam dažādām briesmām, notiek lielākie brīnumi, kurus Dievs grib realizēt mūsu dzīvēs: tikšanās ar Dievu, uz Altāriem, kurus ceļam ceļa garumā; jaunpiedzimšana, caur upuriem, kurus nesam, lai saglabātu savu tuvību ar Dievu; kristība ar Svēto Garu, kas nāk kā Dieva zvērests jeb Viņa zīmogs mūsu dzīvēs.

Problēma nepaklausot “EJ” un turpinot tuvumā Hārānai ir tāda — pie mazākās problēmas, spiediena vai nepatīkamas situācijas, atgriežamies atpakaļ. Tā diemžēl notiek ar daudziem!

Iesim uz Kanaānu? Tie ir 900 kilometri fantastiskas pieredzes ar Ābrahama Dievu.

 

Dalījās: Bīskaps Randal Brito

 

Pievienot komentāru