Pārdomas

Meklēt pazudušos

spasenie-465x314« Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo»   ( Lūkas ev. 19:10)

Kungs Jēzus pirmais mūs iemīlēja un parādīja to, kad atnāca pasaulē, lai glābtu mūs no velna kontroles un atnestu mums glābšanu.

Искать потерянное

«ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»  (Лука19:10)

Господь Иисус первый возлюбил нас и доказал это, когда пришел в мир, чтобы спасти нас от контроля дьявола и принести нам спасение.

Pievienot komentāru