Pārdomas

Tiekties pēc tā lai pievērstos

obrashenie-465x314«… un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi»  (2Laiku 7:14)

Priekš tiem, kuri zina Dievu nav grūti pazemoties Viņa priekšā, prasīt piedošanu un atgriezties, lai kalpotu Viņam ar salauztu un piepildītu Dieva bailēm sirdi, priekš varenās glābšanas. Un tad mūsu Nācija būs augoša un laimīga.

Стремиться к тому, чтобы обратиться

«…и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их»   (2Паралипоменон7:14)

Для тех, кто знает Бога не сложно смириться перед Ним, просить прощения и вернуться, чтобы служить Ему с сокрушенным и наполненным Божьим страхом сердцем, ради того великого спасения. И тогда наша Нация будет процветающей и счастливой.

Pievienot komentāru