Evanģēlisti

Evaņģelizācijas mērķis – palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri ir sabiedrības atstumti; mācītāji un Palīdzības Centra evaņģēlisti ir gatavi uz visu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem!

Ir daudzi cilvēki, kuri uzzināja par Palīdzības Centru tieši caur radio programmu vai evaņģelizāciju. Un atnākot viņu dzīves radikāli izmainījās! Dažādu tautību un vecuma cilvēki saņemot ielūgumu, dzirdot radio programmu vai ieejot saitā atrada tās durvis, kurās tika sniegta plīdzība pašos grūtākajos dzīves brīžos.

Pierādījums tam ir to cilvēku dzīves stāsti, kuri kādu dienu caur evaņģelizāciju uzzināja par Palīdzības Centru, un šodien viņu dzīves ir radikāli pārmainītas!

Jūs esat evaņģēlists?

Mēs atstājām vietu, kura ir īpaši veltīta visiem evaņģēlistiem! Šeit Jūs varat atrast tos rakstus un materiālus, kuri ir domāti Jūsu pilnveidošanai, stiprināšanai un izaugsmei.

Doties uz izstrādājumiem