Evanģēlisti

Evaņģelizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas ir atstumti no sabiedrības; Palīdzības centra mācītāji un evaņģēlisti ir gatavi darīt visu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem!

Daudzi cilvēki par palīdzības centru uzzināja tieši no radio programmas vai palīdzības dienesta. Un, kad viņi ieradās, viņu dzīve radikāli mainījās! Dažādu tautību un vecumu cilvēki, saņemot ielūgumu, klausoties radio raidījumu vai ievadot saiti, atrada durvis, kur sniegta palīdzība dzīves grūtākajos brīžos.

Pierādījums tam ir to cilvēku dzīvesstāsti, kuri savulaik evaņģelizācijas ceļā iepazina Palīdzības centru, un šodien viņu dzīve ir radikāli mainījusies!

Vai tu esi evaņģēlists?

Mēs atstājam vietu, kas veltīta visiem evaņģēlistiem! Šeit jūs atradīsiet rakstus un materiālus, kas paredzēti jūsu pilnveidošanai, stiprināšanai un izaugsmei.

Ir para produtos