BSS

BSS – Bērnu Svētdienas Skola

BSS – Bērnu Svētdienas Skola ir ar mērķi dažāda vecuma bērniem iemācīt Bībeles pamatus interasantā spēļu formā, kā arī atbalstīt bērnus. BSS vaic arī vecāku atbalstu un konsultācijas saistībā ar kristīgu audzināšanu.

Neskatoties uz stereotipu – BSS ir daudz vairāk nekā vienkārši tā vietā, kur atstāt bērnus dievkalpojuma laikā. BSS cenšas formēt pareizās vērtības jaunajā paaudzē, iemācīt bērniem kristīgos pamatus, sadarbojoties ar viņu vecākiem.