Pārdomas

Tu esi gatavs?

AAEAAQAAAAAAAAdaAAAAJDcwMTljNGY5LWRlZTEtNGI1NS05OTVhLTY0YzEyMzdhNjQ4Mw

»Bet, kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek; bet gals vēl nav klāt.
Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs lielo bēdu iesākums»

Marka ev. 13:7-8

Tu esi gatavs? Jēzus atgriežas un tas, kas bija sacīts tūkstošiem gadu atpakaļ, par to kas notiks, izpildās dienu no dienas. Viņš nomira, augšāmcēlās un atgriežas, lai paņemtu tos, kuri zin Viņu un dzīvo saskaņā ar to, ko Viņš vēlas. Tam nav nekas kopīgs ar reliģiju, fanātizmu utt. Jēzus ir Dievs, un Dievs tevi tā mīl, ka grib dzīvot iekš tevis! Dod viņam iespēju.

Mācītājs Maikls Kosta

«Когда вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, не пугайтесь. Все это должно произойти, но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ и царство на царство. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток»

Марка 13:7-8 НРП

Ты готов? Иисус возвращается, и то, что было сказано им тысячи лет назад, о том, что произойдет, исполняется день за днем. Он умер, воскрес и вернется, чтобы забрать тех, кто Его знает и живет в согласии с тем, чего Он желает. В этом нет ничего общего с религией, фанатизмом и т.д. Иисус — Бог, и Бог тебя так любит, что хочет жить внутри тебя! Дай ему шанс.

Пастор Майкл Коста

Pievienot komentāru