Pārdomas

Tīras rokas

« Bet taisnais turas pastāvīgi uz sava ceļa; kam ir tīras rokas, tas arvienu pieaug spēkā»   (Ījaba 17:9)

Sekošana Skolotāja Jēzus ceļam un pēdām atnes prieku un apmierinājumu it īpaši, kad mēs ļaujam Svētajam Garam lietot mūs, lai svētītu citu cilvēku dzīves ar mūžīgās Glābšanas iepazīšanu.

Estere Bezerra

Чистые руки

«Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться»  (Иов 17:9)

Следование по Пути и Стопам Учителя Иисуса приносит радость и удовольствие, особенно, когда мы позволяем Духу Святому использовать нас, чтобы благословить жизни других людей познанием вечного Спасения.

Эстер Безерра