Pārdomas

Tīra sirdsapziņa

shutterstock_76512388-706x471« tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni.…»

(Ebrejiem10:22)

Tas ir nosacījums, lai ieietu Dieva klātbūtnē: patiesīga sirds, ar ticību, ar tīru sirdsapziņu, un kristības tīrā ūdenī, kas nozīmē, būt nomazgātam un attīrītam paklausībā Viņa Vārdam.

Estere Bezerra

Чистая совесть

«да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою…»

(Евреям10:22)

Вот условие для того, чтобы войти в присутствие Божье: искреннее сердце, с верой, чистой совестью, и крещенный в чистой воде, то есть, омытый и очищенный в послушании Его Слову.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru