Pārdomas

Svētā Gara valstība

espirito-706x410

Tasinībā ir tā, kas raksturo Dieva Valstību.

Netaisnība ir tā, kas raksturo elles valstību. Tas arī bija šķiršanās iemesls radībai ar Radītāju.

Dievs Tāvs izvēlējās Ābrahamu, lai radītu taisnības valstību. Tai bija jābūt atšķirīgai no pārējām Zemes valstībām.

Tāpēc dibināja Izraēla valstību. Bet tā arī lauza derību ar Radītāju.

No Izraēla Tas Kungs deva pasaulei Savu Dēlu. Sākot no Viņa piedzima Dieva Valstība pasaulē. Šī Valstība dibināta Viņa sekotāju sirdīs.

Paklausot noteikumiem, likumiem, baušļiem jeb Jēzus Vārdam, sekotāji kļūst par Dieva Valstības pilsoņiem. Tomēr pie nepaklausības tiek automātiski izslēgti no Valstības dēļ pašu nesaderības ar to.

Dieva Valstība šeit uz Zemes ir Draudze, kas sastāv no locekļiem, kuri paklausīgi Galvai — Kungam Jēzum.

Kad Dievs Dēls tika uzcelts Debesīs, nosēdās pie Dieva Tēva labās rokas. Un sūtīja Svēto Garu, lai «Viņu aizvietotu» šīs Valstības jeb Draudzes vadībā.

Tāpēc šīs Valstības jeb Draudzes locekļi dzīvos Galvas vadībā caur Viņa Svēto Garu.

Ir neiespējami Kunga Jēzus Miesas loceklim dzīvot ārpus Dieva Valstības disciplīnas, kārtības un taisnības.

Ja ir nepaklausība Vārdam, kas nāk no Galvas, tad tāpēc, ka nav daļa no Viņa Miesas.

Dieva Valstības loceklis ir disciplinēts, nes sevī sava Kunga raksturu, mīl taisnību un cīnās par to.

«Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.» Mateja 5:20

Dalījās: Bīskaps Edirs Masedo

Pievienot komentāru