Pārdomas

Svētā Gara izliešanās ir Dieva solījums tiem, kuri tic.

Pārdomas par Dieva Vārdu ar bīskapu Ediru Masedo.

“Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” Lūkas 24:49