Pārdomas

Spēka ticība priekš ļaunuma?

caminho-706x432Tam, kuram ir spriedums, nešaubas Ticības spēkā. Viņš strādā neatkarīgi no apstākļiem.

Protams, ja jūs cenšaties apvienot Ticību ar netaisnām un grēcikām lietām, tad Dieva Ticība nestrādā.

Ticība pieprasa drosmi. Ja šis solis saistīts ar meliem, apmānu, korupciju vai jebkurām citām netaisnīgām lietām, tad tas jau vairs nav Ticības Spēks, bet drīzāk miesas spēks.

Dieva Ticība — tas ir gudrības jautājums. Ja tas ir Svēta Gara darbs mūsos, vai tad tas var atnest augļus saistītus ar grēku?

Vai var iekarot svešu vīru vai sievu, izmantojot Ticības Spēku?
Vai stabilas laulības saites ir iespējamas bez Ticības vārda saistībām uz Altāra, zinot, ka Altāra Gars svētī laulību tapat kā svētī upurus?

Jūs ģeķi un aklie! Jo kas ir vairāk: vai dāvana vai altāris, kas svētī dāvanu? (Маteja 23:19)

Vai var izmantot Labo Spēku, lai izbaudītu grēka augļus?

Vai iespējams uzcelt sev bagātību uz melu un korupciju pamata, nepļaujot savā laikā lāstu uz sevi un uz turpmākajām paaudzēm?

Vai varu asociēt sevi ar ļaunumu un turēties tālāk no tā?

Lasiet un pārdomājiet par šiem pantiem:

Bēdas būs tam, kas alkst pēc netaisnīgām iegādāšanām savai mājai, lai ierīkot savu ligzdu augstumā un tādā veidā pasargāt sevi no nelaimes! (Avvakum 2:9)

Vārdu sakot, jebkurš, kurš izmanto ļaunumu priekš sava labuma, agrāk vai vēlāk tiks apkaunots.

«Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus» (Galatiešiem 6:7)

Сила веры для зла?

Тот, у кого есть суждение, не сомневается в силе Веры. Она работает независимо от обстоятельств.

Конечно, если вы пытаетесь совместить Веру с несправедливыми или греховными вещами, тогда Вера Божья не работает.

Вера требует смелости. Если этот поступок связан с ложью, обманом, коррупцией или любыми другими неправильными вещами, то это уже не Сила Веры, а скорее сила плоти.

Вера Божья — это вопрос мудрости. Если это действие Святого Духа в нас, разве может оно приносить плоды, связанные с грехом?

Можно ли завоевывать чужих мужей или жен, используя Силу Веры?

Возможно ли иметь стабильный союз без обязательства слова Веры на Алтаре, зная, что Дух Алтаря освящает брак так же, как освящает жертвы? (Матфея 23:19)

Можно ли использовать Силу Добра, чтобы наслаждаться плодами греха?

Возможно ли построить богатство на основе лжи и коррупции, не пожинать в свое время проклятие на себя и последующие поколения?

Можно ли ассоциировать себя со злом и держаться подальше от него?

Читайте и размышляйте над этим стихом:

Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья! (Аввакум 2:9).

Одним словом, любой, кто использует зло для своего блага, рано или поздно опозорится.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7)

Pievienot komentāru