«Skaistās Jaunības» tikšanās

Šodien mūsu «Skaistās Jaunības» tikšanās tēma bija: Vientulība — nekad vairs! Mēs iemācījāmies, ka varam uzvarēt vientulību tikai, kad pieņemam lēmumu nopietnām saistībām ar Jēzu Kristu, atdodot sevi Viņam ar miesu, dvēseli un garu. Jo tikai tad, kad Viņš kļūst par pirmo mūsu dzīvē, tukšums, kas bija iepriekš, tiek piepildīts ar Svēto Garu!

«Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.» 
(1. Kor. 6:17)