Pārdomas

Daniela Gavēņa 2. diena

Savādās mēlesigreja-706x432

Liekas, ka nav slāpes pēc Dieva, ne arī vēlēšanās izmainīt dzīvi vēl jo mazāk būt Dieva Gara templim. Tikai vēlēšanās runāt mēlēs.

Šai prasībai, kura ir šķietami svēta, nav nekas kopīgs ar Dievu. Drīzāk tā ir tīra personīgas godkārības izpausme, kuru stimulē apmāna gari. Viņi iet kopīgu ceļu ar emociju garu un to izmanto, lai apmānītu meklētājus caur savādām izjūtām, kuras kulminē savādā runāšanā.

Tāpēc daudzi ir uz “krišanas” viļņa vai rāpojot uz visām četrām kā lauva no zooloģiskā dārza. Šīs un citas šausmas notiek tieši dēļ garīgās izšķirtspējas trūkuma.

Vēlme pēc kristības ar Svēto Garu nekādā gadījumā nedrīkst būt ar mērķi runāt mēlēs. Ja runā, kā piemērā Bībelē, āmen. Ja nerunā, kāda problēma? Vai tad  Dieva Gars ir ierobežots svešās mēlēs? Mēlēs runāšanas trūkums nevar kļūt par šaubu iemeslu, lai traucētu Dieva darbībai.

Kristības ar Svēto Garu nav priekš tā, lai runātu mēlēs, bet lai nodrošinātu Dieva kalpus būt par Dieva Dēla augšāmcelšanās lieciniekiem šajā pasaulē.

Vēl bez tā, šajā netīrajā un liekulīgajā pasaulē, kura ir pilna ar apslēptiem velna ziedojumiem, kā lai atšķir labo no ļaunā?

Kā lai saprot, kas ir kas, lai satiktos un precētos pēc Dieva gribas?

Kādā profesionālās dzīves sfērā es būšu noderīgāks Dieva Valstībai?

Kura draudze ir no Dieva?

Kā lai atšķir nepatiesu no patiesa Dieva cilvēka, ja viņi visi sludina Dieva Vārdu?

Kā lai atšķir kviešus no nezālēm? Kā atpazīt Dieva un velna balsi?

Šīs un citas šaubas tiek skaidri izdzēstas ar patiesu Svētā Gara kristību.

Kurš labāk kā Viņš, lai vadītu savus bērnus visā patiesībā?

Kungs Jēzus teica:

…kad nāks Patiesības Gars, Viņš jūs vadīs visā patiesībā…Jāņa 16:13 

Mans Dievs un mans Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, pasargi Savus cilvēkus no antikrista un apmāna gariem.

 

 

2-й день поста Даниила

Когда мы говорим о крещении Святым Духом, сразу евангельский верующий думает об иных языках.

Кажется, у многих нет никакой жажды познать Бога, нет желания изменить жизнь, и тем более быть храмом Духа Божьего. А есть только одно желание-  говорить на языках.

Эта жажда, якобы святая, не имеет ничего общего с Богом. Скорее, это чистое проявление личного тщеславия, подогреваемое духами обмана. Они пользуются духами эмоций, чтобы обмануть неосторожных христиан странными ощущениями, которые заканчиваются странными речами.

Вот почему многие из них падают, ходят на четвереньках, как лев в зоопарке. Эти и другие отклонения произошли именно из-за отсутствия различения духов.

Желание получить крещение Святым Духом никак не может иметь цель говорить на языках. Если вы говорите по библейскому примеру, аминь. Если нет, в чем проблема? Разве Дух Божий ограничен языками? Отсутствие иных языков не может служить основанием для сомнений и препятствовать Божественному действию.

Крещение Святым Духом не для того, чтобы говорить на языках, но чтобы слуги Божьи были свидетелями воскресения Сына Божьего в этом мире.

Кроме того, как распознать добро и зло в гнилом и лицемерном мире, наполненном замаскированными предложениями ада?
Как узнать, кто есть кто, чтобы встречаться и жениться по воле Божьей?
В какой профессиональной области я буду наиболее полезен в Царстве Божьем?
Какая церковь от Бога?
Как распознать фальшивого и истинного человека Божьего, если все говорят или проповедуют Его Слово?
Как отделить пшеницу от плевел?
Как распознать голос Бога и голос дьявола?

Эти и другие сомнения удаляются при истинном крещении Святым Духом.

Кто лучше, чем Он направляет Своих детей в истине?

Господь Иисус сказал:

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину…» (Иоанна 16:13).

О мой Бог и Отец Мой, во имя Господа Иисуса, сохрани Свой народ от духов антихриста и обмана.

Pievienot komentāru