Pārdomas

SĀTANS NEPĀRSTĀS MĒĢINĀT…

diabo-706x410-706x410
“Bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.» 1. Mozus 3.5
Velns gribeja būt kā Dievs, nepieņēma privilēģiju Viņam kalpot, pat esot īpašā pozīcijā attiecībā pret citiem eņģeļiem.
Tur, Ēdenes dārzā, viņš atrada veidu kā runāt ar Ievu. Tāpēc ir vienalga vai cilvēks ir draudzē, ir ar titulu vai ir draudzē jau sen, viņš atradīs veidu kā runāt, lietojot tos, no kuriem mēs to vismazāk gaidām. Iedomājies, čūska kura runā!
Viņš gribēja ielikt cilvēkā to, kas bija iekšā viņā — nepaklausību, buntība, centienus būt kā Dievam, un izdevās.
Kad cilvēks napaklausa Dieva rīkojumiem, negrib Viņam kalpot, dzīvo neatkarīgu dzīvi, sevi jūtot kā visa un visu lēmumu saimnieku, pat nezinot, pat nesaprotot, dara tieši to, ko velns grib: gribot būt kā Dievs.
Tomēr, kad izlemj Viņam kalpot, Viņam paklausīt, un darīt to ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, ar viesiem 100%, tad nāk Svētais Gars un apzīmogo šo kalpu, un tagad daudz krāšņāk, jo paradīze ir viņā iekšā.
Tomēr velns nepārstāj mēģināt, neskatoties vai tas ir bīskaps, mācītājs, kalpotājs, draudzes loceklis, viņš grib redzēt cilvēku darām to, ko viņš dara.
Neesi pārsteigts, ja redzēsi kādu kurš bija uz Altāra kritušu.
Velns krita debesīs, Ādams un Ieva paradīzē.
“Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā…” Mateja 26.41
Dalījās: Bīskaps Masedo

Pievienot komentāru