Pārdomas

Pazīstama ar savu kalpošanu

shutterstock_290622818-706x471« Kam ir labu darbu slava, ja viņa ir izaudzinājusi bērnus, ja viņa ir bijusi viesmīlīga, ja viņa ir mazgājusi svētajiem kājas, ja viņa ir nākusi palīgā apspiestajiem, ja viņa ir dzinusies pēc ikviena laba darba» (1-Тimotejam5:10)

Paskatieties, cik svarīga ir Dieva sievietes liecība! Viņai ir jābūt pilnvērtīgai visās lietās, ne tikai savās mājās, kur viņa ir laba māte un rūpīga saimniece. Viņai arī jābūt par priekšzīmi savā garīgajā dzīvē, palīdzot tiem, kas cieš, mazgājot kājas svētajiem, vienmēr kalpojot ar pazemību.

Estere Bezerra

Известная своим служением

«известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу»  (1-Тимофею5:10)

Посмотрите, насколько важно свидетельство женщины Божьей. Ей необходимо быть полноценной во всем, а не только в своем доме, будучи хорошей мамой и заботливой хозяйкой в доме. Она также должна быть примером в своей духовности, помогая тем, кто страдает, омывая ноги святым, всегда служить со смирением.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru