Pārdomas

Nomazgāt augstprātību

shutterstock_330886619-706x471-465x210«Kad nu Viņš viņu kājas bija mazgājis, Viņš paņēma Savas drēbes un atkal apsēdās. Tad Viņš sacīja: «Vai jūs zināt, ko Es jums esmu darījis?» (Jāņa13:12)

Kungs Jēzus Pats piepildīja to, un arī gribēja, lai mēs saprastu, ka kalpošana cilvēkiem ir pazemības veids, kas izpatīk Viņam, jo tādā veidā, lepnumam un godkārībai nebūs vietas mūsu sirdīs.

Estere Bezerra

Омыть гордость

«Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?» (Иоанна13:12)

Господь Иисус Сам совершил это, а также хотел, чтобы мы поняли, что акт служения человеку, это способ смирения, который угоден Ему, потому что таким образом гордость и тщеславие не будет иметь место в наших сердцах.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru