Pārdomas

Meklēt no visas sirds

iskat-ot-vsego-serdza«Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit» (Jeremija 29:13)

Šis apsolījums ir tik reāls un patiess, ka mēs redzam cilvēkus, kuri bija netīrībā un, sastapot nelaimi, meklēja Kungu, un Viņš atnāca, esot gatvībā viņus uzklausīt. Viņš neskatās uz pagātni, bet uz viņu dvēselēm, slāpstošām pēc piedošanas un salabināšanās.

 

Искать от всего сердца

«и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим»

(Иеремия29:13)

Это Обетование настолько реально и настолько правдиво, что мы видим людей, которые были в грязи, и, встретив беду, взыскали Господа, и Он приходит, в готовности слушать их. Он не смотрит на прошлое, но на их души, жаждущие прощения и примирения.

Pievienot komentāru