Pārdomas

Meklēt iespēju praktizēt

praktikovat-zapovedi-bozii« Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā»

(Jēkaba:25)

Tas, kurš uzmanīgi seko Dieva Baušļiem un praktizē ar visiem saviem spēkiem un ar visu savu sapratni, rīkojoties pēc gudrās ticības, uzplauks visās lietās, ko viņš darīs.

Estere Bezerra

Искать возможности практиковать

«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии»

(Иакова1:25)

Тот, кто внимательно следует Заповедям Божьим и практикует изо всех своих сил и понимания, не переставая поступать по мудрой вере, будет процветать везде, за что бы он ни взялся.

Эстер Безерра

Pievienot komentāru