Pārdomas

Meklēt briesmās

iskat-v-bedstvii«Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos Tavus likumus» (Psalmi119:71)

Tikai atnākdams pie akas dibena cilvēks jūt nepieciešamību iepazīt Dievu un piesauc Viņa Vārdu, lai sauktu pēc palīdzības. Un Viņš atnāk un svēta to kurš piesauc Viņu.

 

Искать в бедствии

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Псалом118:71)

Только дойдя до дна колодца человек чувствует необходимость познать Бога и призывает Его Имя, чтобы взывать о помощи. И Он приходит и благословляет того, кто взывает к Нему.

Pievienot komentāru