Pārdomas

Labais tuksnesis

Lietotāja Palīdzības Centrs (LV) attēls.

 

Skatoties seriālu Jēzus, kas ir veiksmes stātsts brazīļu televīzijā, redzam Kungu Jēzu Svētā Gara vadītu uz tuksnesi, kāpēc?

Sapratīsīm iemeslu, kāpēc mūsu Kungs tika vests uz tuksnesi: «Tāpēc, raugi, Es viņu vilinādams aizraušu un vedīšu viņu tuksnesī un runāšu laipni ar viņu.» Hozejas 2.16

Hozejas grāmatā atrodam Dievu saucam Savu tautu, kura bija atgājusi, lai atgrieztos pie Viņai. Iemesls, kāpēc tauta bija atgājusi no Dieva, ir līdzīgs tam, kas liek daudziem atiet no Viņa mūsdienās. Tas ir kas parasts pilsētās ar «tik daudz» lietām, kuras aizņem mūsu prātus un laiku, ka atrodam atrunu, ka nav laika Dievam, lai lūgtu, pārdomātu Vārdu, galu galā, lai investētu mūsu attiecībās ar Visuaugstāko.

Mēs esam aizņemti ar to, kas ir bez jēgas un ar izklaidēm, kuras mums dod internets (nav pat jāiziet no mājas), un tādā veidā galu galā neizpatīkam Dievam, dodot tādu ziedojumu kā Kains.

Apustulis Pāvils runā par uzmanības novēršanas bīstamību 2 tūkstošus gadu atpakaļ, kad nebija teātra, kino, internets, sociālie medji utt.

«To es saku jums pašiem par labu, ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie Tā Kunga turaties bez mitēšanās.» 1. Korintiešiem 7.35

Izdarām slēdzienu, ka «tuksnesis» priekš mums šodien ir Daniela Gavēnis. Tikai tie, kuri ir Svētā Gara vadīti, kā Kungs Jēzus, pieņem lēmumu ieiet šajā tuksnesī spontāni.

Tad Dievs runā ar mums to, ko parasti Viņš nespēj pateikt. Iedomājies, cik daudzas lietas Dievs grib ar mums runāt, bet iznāk ka mums nav ausis lai dzirdētu Viņu. Tāpēc notiek lietas, kurām nevjadzēja notikt (un tā nav Dieva vaina)!

Redzam Jāņa Kristītāja piemēru, viņam bija viena no vissvarīgākajām misijām cilvēces vēsturē: sagatavot ceļu Kungam un Glābējam (Lūkas 3:4). Redzam, ka tika dota ļoti nopietna misija, lasām:

«Un bērniņš auga un garā stiprinājās un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Israēla ļaužu priekšā.» Lūkas 1.80

Dārgie lasītāji, tas ir gods piedalīties Daniela gavēnī jeb Mūsu Kunga Jēzus Tuksnesī. Mūsu garīgā izaugsme ir redzama pēc tā mēra, cik līdzīgāki kļūstam ar mūsu Kungu Jēzu!

Tuksnesis ir labs!

Bīskaps Randal Brito

 

Хорошая пустыня

Pievienot komentāru