Jaunumi

Kam pieder pirmā vieta Tavā dzīvē?

Jebkura lieta, kuru cilvēks iekaro, ir tāpēc, ka Dievs to pieļāva. Visuaugstākais ir tas, kurš mums nodrošina gaisu, veselību un iespējas priekš tā, lai mums būtu uzplaukums.

Uzticamajiem desmitajā tiesā ir pilnīga sapratne par to un tāpēc viņi atgrieš savus pirmos augļus Viņam kā zīmi ticībai, cieņai un paļāvībai uz Viņa Vārdu. Viņiem ir pārliecība, ka Visuaugstākais neļaus pietrūkt nekam.

Šīs ticības piemērs ir Bībeles laikos, olīvu izspiešanā. Tajā laikā olīves deva 4 veida eļļu:

pirmā eļļa bija vis tīrākā un vērtīgākā, bet nevarēja tikt pārdota vai lietota. Tā bija atdalīta priekš Dieva un lietota templī;

otrā un trešā spieduma eļļa vēl bija kvalitatīva un tika lietota ikdienā un pārdošanā, utt.

ceturtais un pēdejais spiedums bija ar zemāku kvalitāti. Tāpēc bija lētāks un tika pārdots nabagiem, lietos kā degviela vai ziepju radīšanai..

“Visu, kas bija labākais, Izraēla tauta deva Dievam, atdalot pirmos augļus un nesot tos uz Templi. Tā bija patiesas paļāvības izteikšana, jo pirmajai eļļai bija lielākā vērtība. Tauta uzticējās tādā mērā, ka deva Dievam to, no kā varēja varēja būt lielākais finnsiālais ieguvums darbā.” paskaidroja bīskaps Renato Kardozo

Pirmo augļu svētki

“Kad šī pavēle kļuva zināma, tad Israēla bērni sanesa bagātīgi gan pirmos augļus no labības un no jaunā vīna, gan no eļļas un medus, un no visiem tīruma augļiem – no visa viņi atnesa desmito tiesu lielā vairumā.”

2. Laiku 31:5

Šajā ticībā, nākošo svētdien (07/03) notiks Pirmo augļu svētki visā Vispasaules draudzē “Dieva Valstība”. Uzticamie desmitajā tiesā tiks svaidīti ar īpašu eļļu, kura izdarīta no pirmā spieduma.

“Pasludināsim, ka neatkarīgi no pandēmijas vai jebkuras citas lietas, šis gads būs labāks. Dievs grib būt pirmais visā, ko darām; un dodot labāko Viņam, paļaujamies, ka nekas netrūks!” apstiprināja Bīskaps.

Rīgā, Kr. Barona ielā 130 k3  9:00 un 11:00

Jelgavā: Elektrības ielā 6a

Vairāk informācija pa telefonu: +371 29836006