Pārdomas

Kalpa akreditācija

Credenciais do servo

«Mans kalps Mozus…»  – Tas Kungs teica Jozuam.

Dieva kalpa akreditācija nav viņa tituls. Apustulis, pravietis, evaņģēlists, mācītājs, skolotājs, bīskaps, kalpotājs, teoloģijas, filozofijas vai kāds cits doktors neraksturo patiesu kalpu.

Dieva kalpa akreditācija ir kalpot Viņam.

Dēļ tā, viņš ir miris grēkam, ir miris pasaulei, ir miris ģimenei, ir miris priekš sevis paša.

Sava dzīve vairs nepieder viņam, ne arī savas parsonīgās lietas viņam pieder.

Viss, kas ar viņu saistīts pieder viņa Kungam.
Dzīvo, lai Viņam kalpotu.

Viņa Kungs ir Vienīgā jēga, lai dzīvotu.

Viņš nedzīvo, bet viņa Kungs dzīvo viņā.

Viņš sevi neattaisno, bet Kungs viņu attaisno.

Viņa kalpošana nav tikai altārim, draudzei vai viņa birojam.

Lai kur viņš būtu, tur arī būs Visuaugstākā kalps.

Un Dieva Dēla Dievs Tēvs pagodinās savu kalpu ar Dievu – Svēto Garu. Jāņa 12.26

Nav atvaļinājuma, brīvdienas ne arī kādas atpūtas. Tas Kungs ir viņa atpūtas cietoksnis.

Viņam Tas Kungs kalpo 24 stundas dienā līdz dzīves beigām.

Viņa kalpošana sākas uz Zemes un izstiepjas līdz Debesīm uz visu mūžību.

Kungs Jēzus Kristus kalps dzīvo, lai Viņam kalpotu.

Dieva kalpa atalgojums ir tikt tā Kunga sauktam par Manu kalpu.

Tā bija ar Mozu un ar visiem pārejiem…

Tu esi viņam kalpojis(-usi)?
Vēl gribi būt kalps?

 

 

Полномочия слуги