Pārdomas

Kāds galvenais signāls Jums ir vajadzīgs?

postbm0308-706x471Ir jēga, kādam būt Kunga Jēzus apciemotam, kristītam ar Svēto Garu un pat tā pieprasīt apstiprinājuma signālu?

Ir jēga šim kādam saņemt spēku no Jēzus, lai būtu Viņa liecinieks un pat tad palikt šaubās par to vai saņēma šo varu vai nē?

Vai tā nebūtu milzīga pretruna?

Kā lai izvēlas klausīties sirds blasi, kura ir mānīga, tā vietā, lai klausītos, kas ir rakstīts Dieva Vārdā?

Vai tad Pats Svētais Gars neapstiprina Savu klātbūtni šai ķermenī?

Vai tad Viņš pieļaus šaubu domas stiprākas par Viņa pārliecību un spēku?

Viņš pats izkliedēja šīs šaubas no pirmajiem romiešu kristiešiem, sakot:

…jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs…

Pirmstam,

Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Romiešiem 8:15,16 

Ja Viņš apliecina mūsu garam, ka esam Viņa bēni, vai tad neapliecinās arī kristību ar Svēto Garu?

Kāds spēcīgāgs signāls eksistē par SPĒKU kas saņemts no Kunga Jēzus, lai būtu Viņa liecinieks šajā pasaulē?

 …dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Apustuļu d. 1:8

Svētais Gars ir DIEVA SPĒKS apzīmogoto iekšienē.

Ir kā vulkāns izvirdumā. Neviens nevar aizvērt muti vai turēt kristīto ar Svēto Garu!

Lai Visuaugstākā Gars pagodina Savu Dēlu Jēzu tavā dzīvē!

 

Bīskaps Edirs Masedo

 

 

Какой главный сигнал вам нужен?

 

Есть ли смысл в том, когда Господь Иисус посещает человека, крестит его Святым Духом, но этому человеку все еще нужен знак подтверждения?

Есть ли смысл в том, что кто-то получил силу Иисуса, чтобы быть Его свидетелем и продолжал сомневаться в том, получил ли он эту власть?

Разве это не огромное противоречие?

Как можно предпочитать слушать голос обманчивого сердца, а не того, что написано в Слове Божьем?

Разве Сам Дух Божий не подтверждает Свое присутствие в этом теле?

Разве Он позволяет мыслям сомнения преодолевать Его уверенность и власть?

Он Сам устранил эти сомнения у первых римских христиан, сказав:

«Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Римлянам 8:15, 16).

Если Он свидетельствует нашему Духу, что мы Его дети, не будет ли Он свидетельствовать о крещении Святым Духом?

Какой знак может быть сильнее, чем СИЛА, полученная от Господа Иисуса, чтобы быть Его свидетелем в этом мире?

«… но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8).

Святой Дух — это СИЛА БОГА в запечатленном человеке.

Это похоже на извергающийся вулкан. Никто не может воспрепятствовать и удержать крещение Святым Духом!

Пусть Дух Всевышнего прославит Своего Сына Иисуса в вашей жизни!

Pievienot komentāru