Pārdomas

Kādā veidā mēs tuvojamies Dievam

oracao-706x410-706x410

 

Esam pavisam tuvu kāpienam uz Karmela Kalnu (Altāri), un lai uguns nonāktu ir svarīgi pievērst uzmanību dažām detaļām. Tāpēc Svētais Gars parāda kā mums vajag tuvoties Dievam:

« Tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni… »  Ebrejiem 10.22

Patiesīgu sirdi – nozīmē ar patiesumu sirdī un bez divkosības. Elija bija patiess sašutumā pret situāciju, kurā tauta kliboja starp divām domām, ja reiz eksistē Visu Varenais Dievs, kurš bija ar viņu. Ja tu tici šim Dievam, nepieņem šo dzīvi tādā veidā kā dzīvo, tad esi patiess tuvojoties pie Altāra un nesot savu dzīvi kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri.

Pilnā ticībā – Jēzus nekad no mums neprasīja lielu ticību, tomēr šai ticībai jābūt pilnīgi tīrai, bez šaubu vai jūtu paliekām. Elijas drosme izaicināt 450 baala praviešus bija zīme, ka viņš bija pilnā ticības pārliecībā. Ja tu esi šajā ticībā, tad dodies uz Altāri izaicinot visas savas problēmas.

Apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās atziņas – Ja ir kāds grēks, kurš var traucēt tavai ticības attieksmei, atzīsti to, jo:

« … Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. »  1. Jāņa 1.9

Miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni – Ne tikai miesai jābūt mazgātai, bet galvenokārt dvēselei. Pārsteidzošā Elijas ticība bija dēļ tā, ka viņa sirdsapziņa bija tīra, jo dzīvoja paklausībā Dieva Vārdam, pastāvīgi, un darot tā:

« Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis. » Ebrejiem 10.23

Lai Dievs svētī šajā «Svētajā Ugunī»

 

Как нам приблизиться к Богу?

 

 

 

Pievienot komentāru