Pārdomas

Kāda tipa kalps tu esi?

homem-1-706x410-706x410

Kas bija Elīsa?

Elīsa bija pravieša Elijas palīgs. Vinš bija Dieva izvēlēts, lai viņam palīdzētu, kad Kungs runāja ar Eliju Heroba kalnā. (1. Ķēniņu 19.16)

Kad Elija satika Elīsu, nevajadzēja teikt vai apsolīt kaut ko, vienkārši uzmeta viņam apmetni. (1. Ķēniņu 19.19)

Elīsa prasīja tikai atvadīties no vecākiem, jo zināja, ka sākot no tā brīža, būs upura dzīve, jo tam, kurš izvēlas kalpot Tam Kungam ir jābūt ar apziņu, ka izvēlas dzīvot dzīvi ar atteikšanos un upuriem.

Elīsa upuris sākās jau tur, atstājot ģimeni un vēršus, kas viņam piederēja. (1. Ķēniņu 19.20,21)

Priekš Elīsa nebija slikti brīži, jo pat kad Elija teica: «Paliec šeit, nav vajadzība mani pavadīt…». viņš palika blakus, jo Elīsam kalpot nebija kā smagums, bet bauda. Viņš gribēja iemācīties no sava kunga. Apstiprinājums tam bija tad, kad Elija prasīja: « Prasi man, ko tu gribi, lai es tev darītu», un Elīsa prasīja dubultīgu to garu, kas bija Elijam. » (2. Ķēniņu 2.9-15)

Un dēļ savas uzticamības, Elīsa tika svētīts, kļūstot par uzticamā kalpa piemēru.

Kas bija Gehazis?

Bībele nestāsta par Gehaža kā Elīsas palīga sākumu, bet parāda dažādas situācijas, kuras atklāj kas bija Gehazis un kas bija viņā.

Pirmā no viņām notika ar sievieti sunamieti, kad viņa maklēja pravieti Elīsu, lai prasītu palīdzību, jo viņas dēls bija nomiris. Elīsa teica Gehazim doties līdz puisim un pieskarties ar zizli viņa sejai. Viņš pat izdarīja to, kas bija no viņa prasīts, bet nekas nenotika. (2. Ķēniņu 4.29-31)

Otrā situācijā, Elīsa bija saņēmis divdesmit maizes un dažas zaļas lapas, lai pabarotu simts vīriešus un prasīja Gehazim, lai sadala starp cilvēkiem. Bet viņš šaubījās, apgalvojot, ka bija ļoti maz priekš šī cilvēku daudzuma. Bet Elīsa teica: « Dod tiem ļaudīm, lai ēd, jo tā saka Tas Kungs: tie ēdīs un vēl atliks. » Tā arī notika. (2. Ķēniņu 4.42-44)

Vēl cita situācija notika Naamana dziedināšanā. Pēc tam, kad Naamans bija brīvs no spitālības, viņš gribēja pateikties pravietim, dodot viņam dāvanas, tomēr Elīsa atteicās. Bet kad Naamans aizgāja no tās vietas, Gehazis steidzās viņu satikt un meloja, sakot ka Elīsa prasīja palīdzību priekš diviem jaunekļiem. (2. Ķēniņu 5.21-23).

Vai tad viņš negribēja piešmaukt Naamanu, atsaucoties uz sevi un pravieti?
Šodien cik daudzi nedara to pašu? Tie nepārstāj būt vienkārši meli!

Bet tā tas vēl nebeidzās! Kad viņš atgriezās, Elīsa satika Gehazi un prasīja no kurienes viņš nāk, un viņš meloja, ka nekur neesot bijis. Tā, bez tā, ka Gehazis būtu teicis kaut ko, Elīsa atklāja ka zināja visu un pasludināja, ka Naamana spitālība pāriet uz Gehazi un visiem viņa pēcnācējiem. (2. Ķēniņu 5.15-27)

Šo divu piemēru priekšā mums vajag sevi pārbaudīt un novērtēt, kāda tipa kalpi mēs esam. Kā Elīsa vai Gehazis?

Mūsu dzīve ir rezultāts mūsu izvēlēm. Elīsa izdarīja savu, Elija izdarīja savu. Kāda tipa ziedojumu tu parādi: Elijas vai Elīsas kalpa Gehaža?

Dalījās: Mācītājs Marcos Tercio

 

Какой ты слуга?

 

 

 

Pievienot komentāru