Jaunumi

KĀDA IR TAVAS DVĒSELES SĀPE?

“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jes 53:4-5) #Evaņģelizācija#Riga#Jelgava#Nosāpēmuzprieku #Uzvarotpagātni

КАКАЯ БОЛЬ ТВОЕЙ ДУШИ?

“Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.” (Ис 53:4-5) #Евангелизация#Рига#Елгава#ОтБоликрадости #Побеждаяпрошлое

(+371) 2983 6006

Rīgā: Kr. Barona ielā 130 k-3

Jelgavā: Elektrības ielā 6a