Pārdomas

Garā!

рука-ухо-слушать«Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam…» ( Atklāsmes gr. 1:10)

Atrasties Garā var tikai tas, kurš dzird un ir paklausīgs Dieva balsij.

Bet kā var atrasties Garā?
Vai tad var atrasties Garā, kad apkārt viss ir labi? Nē!
Vai tad var dzīvot Garā, ja miesa bauda šīs pasaules labumus? Nē!

Kurš tad var atrasties Gara?

1 — Kad mūsu domas pārdomā par Dieva Vārdu, kad mēs domājam par Visuvareno;

2 — Kad pārdomājot Dieva Vārdu, mēs atsakāmies noskatīties un noklausīties šīs pasaules lietas. Kad mēs esam akli un kurli pret visu to, kas notiek mums apkārt. Atsakāmies no interneta, TV, kino, literatūras un jebkuriem saviesīgiem pasākumiem, kuri novērš mūsu prātu no garīgām lietām.

Tas, protams, ir grūti. Tāpat kā dvēseles glābšana.

Kungs Jēzus saka:

«Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. »
(Mateja 7:13-14)

Maz ir tie, kuri upurē plato vārtu komfortu , vieglo ceļu šis pasaules valstībā, lai garantētu ieeju Debesu valstībā caur šaurajiem vārtiem. Lūk, kāpēc tik maz to, kuri saņem Svētā Gara pilnību.
Tie, kuri grib maksāt cenu, lai saņemtu Svēto Garu, tiem vajag upurēt, vajag atturēties no miesas vēlmēm.

Pievienot komentāru