Veco drēbju diena

Veco drēbju diena

Izdariet šos soļus

1. Ielieciet savu apģērbu caurspīdīgā maisiņā

2. Katru dienu klausieties bīskapa Masedo vārdu un gatavojaties šai īpašajai dienai.

3. Atnesiet šo apģērbu 18. Novembrī uz Palīdzības Centru.

“Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa eņģeļu priekšā.” Atkl.Gr. 3:5