UZMANĪBU! IZMAIŅAS DRAUDZES DARBĀ!

Draudzes darba laiki un drošības zonas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 K3:
PIRMDIEN, TREŠDIEN UN PIEKTDIEN
draudze atvērta individuālajām lūgšanām no 9:00 līdz 13:30
Sarkanajā drošības zonā
SVĒTDIENĀS:
Draudze atvērta no 8:00 – 11:00 un dievkalpojums 9:00 Zaļajā drošības zonā
Lūdzam iepriekš pierakstīties uz dievkalpojumiem, jo vietu skaits ir ierobežots.
Draudzes darba laiki un drošības zonas Jelgavā, Elektrības ielā 6a
PIRMDIEN, TREŠDIEN, PIEKTDIEN UN SVĒTDIEN draudze atvērta individuālajām lūgšanām pēc iepriekšēja pieraksta tikai Sarkanajā drošības zonā.
Время работы церкви и зоны безопасности в Риге, ул. Кришьяна Барона 130 k-3
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА:
Церковь открыта для индивидуальных молитв с 9:00 до 13:30 – Красная зона безопасности
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Церковь открыта с 8:00 до 11:00, богослужение в 9:00 – Зелёная зона безопасности
Просим заранее записываться на богослужения, потому что количество мест ограничено.
Время работы церкви и зоны безопасности в
Елгаве, ул. Электрибас 6а
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА и ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Церковь открыта для индивидуальных молитв по предварительной записи только в Красной зоне безопасности.