Starptautiskais kongress

3 svētdienu garumā Rīgā norisināsies Spēka un brīnumu straptautiskais kongress. Atnāciet arī jūs un saņemsiet svētītās eļļas svaidījumu no Jeruzālemes, Izraēlas. Mācītāja garīgie konsultanti no Dienvidamerikas un Eiropas būs kāt šajās dienās.

«…tas visu spēj, kas tic» Маrka 9:23

Michael Costa no Brazīlijas

Carlos Alexandre no SanPaulo

Jānis Upmacis no Latvijas

Mani sauc Gaļina. Pirms atnācu uz Draudzi Dieva Valstība man bija osteoporoze, sāpēja galva, rokas un nevarēju gulēt. Taču tagad pēc Draudzes Dieva Valstības apmeklējumiem saņēmu dziedināšanu.

Jekaterina. Man bija drausmīgs stāvoklis. Es negribēju dzīvot, iekšēji jutos tukša, bija domas par pašnāvību, biju ļoti aizkaitināms cilvēks, no visa baidījos, bija depresija. Pateicoties ticībai un tam ko iemācījos Draudzes Dieva Valstības dievkalpojumos — es atbrīvojos un  vairs neciešu. Es ticu sev un zinu ka viss izdosies.

Sveicināti!  Mani sauc Irina, man ir 58 gadi. Pirms atnācu uz Draudzi Dieva Valstība, ārsti divas reizes konstatēja vēzi — kreisajā krūtī un mugurā. Atnākot uz Draudzi Dieva Valstība es sāku cīnīties, praktizēju visu ko dzirdēju dievkalpojumā. Tagad esmu dziedināta, Dievs darīja brīnumu manā dzīvē caur manu parādīto ticību.

 

Mani sauc Maruta. No bērnības aptuveni 60 gadus es nedzirdēju ar labo ausi, 40 gadus nevarēju naktīs aizmigt, bija arī citas problēmas. Pēc Draudzes Dieva Valstības lūgšanām man pazuda bezmiegs un sāku dzirdēt. Tagad esmu vesela un dziedināta pateicoties šai brīnišķīgajai draudzei.

Mani sauc Jana, man ir 27 gadi. Pirms Draudzes Dieva Valstības atnākšanu man bija problēmas ar vēderu, un sieviešu līnijā. Pēc operācijas ārsti noteica ka ieņemt bērniņu būs pat neiespējami. Es vērsos pēc palīdzības Draudzē Dieva Valstība un šodien esmu realizēts cilvēks. Esmu precējusies. Man ir brīnišķīgs vīrs un divas brīnišķīgas meitas. Viss manā dzīvē izmainījās.

RĪGA, KR. BARONA 130/3          HelpCenter.lv         TĀLRUNIS: 29836006

 

В течение трех воскресений в Риге будет проходить международный конгресс Силы и Чудес. Приходите и Вы, и получите помазание освященным елеем из Иерусалима, Израиля. Пастора, консультанты и специалисты по духовности из Южной Америки и Европы будут присутствовать в эти дни.

«..все возможно верующему» Марка 9:23

Michael Kosta из Бразилии

Karlos Alexandre из Сан-Паулу

Jānis Upmancis из Латвии

Меня зовут Галина. Прежде чем я пришла в Церковь Царства Божие у меня был остеопороз, болела голова, руки и не могла спать. Но теперь, после посещения Церкви Царства Божия, получила исцеление.

Екатерина. У меня было ужасное состояние. Я не хотела жить, внутренне чувствовала себя пустой, были мысли о самоубийстве, была очень раздражительным человеком, всего боялась, была депрессия. Благодаря вере и тому, чему научилась на служениях в Церкви Царства Божия — я освободилась и больше не страдаю. Я верю в себя и знаю что все получится.

Здравствуйте! Меня зовут Ирина, мне 58 лет. До прихода в Церковь Царство Божие врачи констатировали у меня рак — в левой груди и в спине. Придя в Церковь Царство Божие я начала бороться, практиковать всё, что слышала на служении. В результате этого я исцелена, Бог сделал чудо в моей жизни через мою веру.

Меня зовут Марута. С детства, на протяжении 60 лет, я не слышала на правое ухо, 40 лет не могла ночью заснуть, были и другие проблемы. После молитв в Церкви Царства Божия у меня исчезла бессонница, и начала слышать. Теперь я здорова и исцелена благодаря этой замечательной церкви.

Меня зовут Яна, мне 27 лет. До прихода в Церковь Царства Божия у меня были проблемы с животом и по женской линии. После операции врачи определили, что зачать ребенка будет невозможно. Я обратилась за помощью в Церковь Царства Божие, и сегодня являюсь реализованным человеком. Я замужем. У меня есть замечательный муж и две прекрасные дочери. Все в моей жизни изменилось.

РИГА, KR. BARONA 130/3            HelpCenter.ru           ТЕЛЕФОН: 29836006

Pievienot komentāru