Ticības noslēpumi

Секреты и Тайны Веры

Daudziem cilvēkiem ticība aizvien liekas noslēpumaina un sarežģīta, tajā pat laikā kad citi ātri to apgūst un praktizē to ikdienas.

 „Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas, cerams, pārliecība par neredzamām lietām.”(Vēst.Ebrejiem 11:1)

Vienmēr viens vārds, kas sastāv tikai no trijām zilbēm, bija noslēpumains un sarežģīts citu cilvēku uztverei. Bet tiem, kas dzirdēja Dieva Balsi, tas likās kaut kas vienkāršs, ikdienišķi praktizējams, kļūstot par neatņemamu dzīves sastāvdaļu.

Ticēt tam, kas vēl ir gaidāms un tam, ko vēl nevar redzēt- kļūst par sarežģītu tiem cilvēkiem, kuri tic tikai materiālām, pamanāmām, un ar savām acīm saskatāmām lietām.

Ja jūs vēlaties vairāk uzzināt par ticību, attīstīt savu ticību, nāciet katru trešdienu uz jums tuvāko Palīdzības Centru. 

KATRU TREŠDIENU 15.00 un 19.00

Atveriet Ticības Noslēpumu un atrodiet ceļu uz Dieva gudrību.

Pievienot komentāru

1 comentário

Jekaterina 05.11.2016 в 23:55

Trešdiena ir viena no labākajām dienam Palīdzības Centrā. To, ko var saprast trešdienas, tiešām ļoti palīdz attīstīt ticību un, līdzi ar to, labāk sevi jūsties un sasniegt vairāk šajā dzīvē.