Priekš visiem!

OtrdienaDvēseles dziedināšanas un lāstu salaušanas tikšanās priekš visiem tiem, kuri:

  • cieš no depresijas
  •  bezmiega
  • pagātnes traumām
  • lāstiem
  • burvestībām

Priekš tiem, kuri nespēj piedot, nespēj atrast iekšēju mieru un līdzsvaru. Priekš tiem, kuri neizprot paši sevi un nogura no iekšējā konflikta.

NEATKARĪGI NO RELIĢISKĀS PĀRLIECĪBAS VAI KONFESIONĀLĀS PIEDERĪBAS

Telefons: 298 36 006 

Adrese: Kr. Barona 130 k-3

 

Встреча исцеления души и разрушения проклятий для тех, кто:

  • страдает от депрессии
  • бессонницы
  • прошлых травм
  • проклятий
  • kолдовства

Для тех, кто не может простить, не может найти внутреннее спокойствие и равновесие.  Для тех, кто не может понять себя и устали от внутреннего конфликта.

НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ ИЛИ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Телефон: 298 36 006

Адрес: Kr. Barona 130 к-3

Pievienot komentāru