LĒMUMA DIENA

LĒMUMA DIENA

20. septembris 12.00

Ja jūs ciešat no: pastāvīgām galvassāpēm, depresijas, bailēm, niknuma, atkarībām, burvestībām, lāstiem, neveiksmēm personīgajā dzīvē, parādiem, bezdarba, strīdiem un skandāliem ģimenē, vai no citām līdzīgām problēmām, tad nepalaidiet garām šo notikumu! PIETIEK CIEST! TĀ IR JŪSU IESPĒJA! Priesteri ir gavēnī un lūgšanā par Jums un Jūsu ģimeni 40 dienas, lai šajā dienā notiktu tas brīnums, kas ir vajadzīgs Jums un Jūsu ģimenei!

Если вы страдаете от: постоянных головных болей, депрессии, страха, раздражения, пристрастия, колдовства, порчи, болезней, неудач в личной жизни, долгов, безработицы, ссор и скандалов в семье или других подобных проблем… тогда не пропустите это событие! Хватит страдать! Это ваш шанс! Священнослужители находятся в посте и молитве 40 дней за вас и вашу семью, чтобы в этот день произошло то чудо, в котором вы и ваша семья нуждаетесь!

svētā eļļa

Kam tā ir vajadzīga?

LĒMUMA DIENA. Palidzibas Centrs
Svētā Eļļa ir Dieva izvēlēts ticības instruments, lai dziedinātu slimos. Pat Kungs Jēzus Kristus teica saviem mācekļiem svaidīt cilvēkus ar Svēto Eļļu: “un izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus.” (Marka ev. 6:13). “Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels” (Jēkaba vēstule 5:14). Jēzus mācekļi svaidīja ar Svēto Eļļu gan fiziski, gan garīgi slimos cilvēkus, un cilvēki izveseļojās un atbrīvojās.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Святой Елей был избран самим Богом как инструмент веры, чтобы исцелять больных. Сам Господь Иисус сказал Своим ученикам помазывать людей этим маслом: «изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (от Марка 6:13). «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего…» (Иакова 5:14-15). Ученики Иисуса помазывали физически и духовно больных людей Святым Елеем, и люди исцелялись и освобождались.

Kāpēc Svētā Eļļa?

Daudzās vietās Bībelē, kā Vecajā, tā arī Jaunajā Derībā, mēs redzam, ka Dievs izmantoja Svēto Eļļu, lai parādītu Savu spēku kaut kur. Olīvkoks skaitās stingrākais koks uz Zemes, kas var izturēt jebkuru dabas parādību. Patiesībā, Izraelā ir tādi olīvkoki, kuriem jau ir vairāk par 2000 gadu.

ПОЧЕМУ СВЯТОЙ ЕЛЕЙ?

В разных местах Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, мы видим, что Бог использовал Святой Елей чтобы проявить Свою силу в чем-то. Оливковое дерево считается самым стойким деревом на Земле, которое может выдержать любое природное условие. На самом деле, в Израиле существуют оливковые деревья, которым уже больше 2000 лет.

Cik daudz man vajag samaksāt?

Neko nevajag maksāt par Svēto eļļu. Šis elements tiek dots bezmaksas «Lēmuma Dienas» konferencē

СКОЛЬКО НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ?

Не нужно ничего платить за Святой Елей. Этот элемент будет раздаваться бесплатно на конференции “День Решения”.


Реальные истории людей

СветланаEs biju atkarīga no cigaretēm, alkohola, kokaīna un līmes ostīšanas –tas viss turpinājās desmit gadus. Starp mani un vīru bija strīdi un fiziska agresija. Šodien, pateicoties Dievam un Palīdzības Centram viss ir mainījies. Mana laulība ir brīnišķīga, nav vairs kautiņu un strīdu. Man ir divi veseli bērni, esmu brīva no visām atkarībām un ticu, ka mana dzīve ir dzīvs pierādījums tam, ka viss ir iespējams. Svetlana

Я была зависима от сигарет, алкоголя, кокаина и нюхала клей – все это длилось больше десяти лет. Между мной и мужем были ссоры и проявления физической агрессии. Сегодня, благодаря Богу и Центру Помощи все изменилось. Мой брак замечательный, нет больше драк и ссор. У меня два здоровых ребенка, я освобождена от всех зависимостей, и верю, что моя жизнь – это живое доказательство того, что все возможно. Светлана

ВалентинаMan atklāja ceturtās pakāpes vēzi ar metastāzēm. Man bija vairākas operācijas un ārsti vairs nezināja, ko iesākt. Mani uzaicināja uz konferenci Palīdzības Centrā, es izmantoju svēto eļļu, kuru saņēmu tur un izmantoju savu ticību. Šodien esmu pilnīgi vesela, pat neizejot ķīmiskās terapijas kursu. Cilvēki ar tādu diagnozi kā man, mirst, bet es esmu dzīva, vesela un spēku pilna. Valentīna

У меня обнаружили рак 4-ой стадии с метастазами. Я сделала несколько операций и врачи уже не знали, что делать. Меня пригласили на конференцию в Центр Помощи, я использовала святой елей, который получила там, и использовала свою веру. Сегодня я полностью исцелена, даже не пройдя химиотерапию. Люди с моим диагнозом умирают, а я жива, здорова и полна сил! Валентина

aleksejPirms atnācu uz Palīdzības Centru, es daudzus gadus biju atkarīgs no alkohola, marihuānas un atrados sliktās kompānijās. Man bija briesmīgs raksturs. Līdz brīdim, kamēr iepazinos ar Palīdzības Centra darbu un saprātīgu ticību. Jau sešus gadus esmu brīvs no atkarībām, esmu precējies un man ir veiksmīgs bizness un esmu ļoti laimīgs. Aleksandrs

До того, как прийти в Центр Помощи, я много лет был зависим от алкоголя, марихуаны, и гулял в плохих компаниях. У меня был ужасный характер. Пока я не познакомился с работой Центра Помощи и разумной верой. Сегодня уже 6 лет как я освободился от пристрастий, женат, у меня свой успешный бизнес и я очень счастлив. Александр

elenaNo pašas bērnības es neko neēdu, alerģija bija uz visu. Bez tam, man bija bezmiegs, problēmas ar gremošanu, vitamīnu trūkuma dēļ, imunitāte bija vāja, es visu laiku biju saaukstējusies, līdz 8 reizēm gadā man bija herpess. Mani vecāki ļoti pārdzīvoja par mani un griezās daudzās vietās pēc palīdzības, bet tikai ar Svētās Eļļas svaidījumu Dievs dziedināja mani pilnībā. Jeļena

С детства я практически ничего не ела, аллергия была буквально на все. Помимо этого, у меня была бессонница, проблемы с пищеварением, из-за нехватки витаминов, иммунитет был слабым, я постоянно болела простудой, до 8 раз в год у меня появлялся герпес. Из-за этого мои родители переживали и обращались в разные места за помощью, но только через помазание Святым Елеем, Бог исцелил меня полностью. Елена