Glābšanas Vakars


tresdienaiTrešdienas vakarā norisinās šis dievkalpojums, kurā piedaloties jūs uzzināsiet par dvēseles likteni pēc nāves.
 
Daudzi cilvēki joprojām nezina Bībeles mācību un par to, kā tās praktika savā dzīvē, būt paklausīgam Vārdam vai nē, ietekmē viņa izvēli šeit uz Zemes. Un ka pēc nāves viņi var dzīvot mūžīgi vai nu ar Dievu, vai mūžīgi atdalīties no Viņa un palikt ar velnu.
 
Kā likums, cilvēki vairāk uztraucas par to, kas ir redzams, par fizisko pusi. Bet ja fiziskā nāve nav izbēgama, tad kā jūs domājat, kāds būs liktenis jūsu dvēselei?
Dievkalpojums — Glābšanas Vakars norisinās katru trešdienu 19:00. Tas ir priekš tā, lai iemācītos sasniegt mūžīgo dzīvību, kas ir visvērtīgākais, ko mēs varam saņemt no Dieva.
 

Вечер Спасения

 
В Среду вечером проходит это служение, участвуя на котором вы узнаете о судьбе души после смерти.
 
Многие люди еще не знают учения Библии и о том, что практика этого учения в своей жизни, влияет на их выбор здесь на Земле быть послушным Слову или нет. И что после смерти, они смогут жить вечно либо с Богом, либо навсегда удалятся от Него и останутся с дьяволом.
 
Как правило, люди больше беспокоятся о том, что можно увидеть, то есть о физической стороне. Но если смерть физического тела неизбежна, то, как вы думаете, какой будет судьба вашей души?
 
Служение Вечер Спасения проходит каждую среду в 19:00 часов. Оно предназначено для того, чтобы учиться достигать вечной жизни, которая является величайшим благом, которое мы можем получить от Бога.

Pievienot komentāru