Glābšanas Diena

Ja tu jau biji Dieva klātbūtnē, bet šodien esi tālu no Viņa un jūties pazudis vai tukšs, tad zini, ka Jēzus ir ar atvērtam rokām, lai tevi pieņemtu atpakaļ, neatkarīgi no tava šībrīža stāvokļa.

 

Если Вы уже были в присутствии Божьем, но сегодня находитесь далеко от Него, и чувствуете себя потерянным или пустым, знайте, что Иисус стоит с распростертыми объятиями, чтобы принять Вас обратно, независимо от Вашего нынешнего состояния!

 

Īpašs dievkalpojums svētdien 30. augustā, Rīgā, Kr. Barona ielā 130 k3 – 10:00 un Jelgavā, Kr. Barona ielā 40-213 – 9:00 un 11:00.