Par draudzes darbu ārkārtas situācijas laikā

Sakarā ar 07. 05. 2020. pieņemtajiem Ministru Kabineta grozījumiem rīkojumā «Par ārkārtas situāciju valstī», draudze sākot ar 13. Maiju atsāk dievkalpojumus klātienē, ievērojot visus noteikumus.

Vienlaicīgi pasākumā var atrasties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tāpēc:

Pirms dodaties uz dievkalpojumu, piezvaniet, lai reģistrētu sev vietu.

Sēžaties tikai speciāli norādītajās vietās (tajās kuras nav izolētas ar lenti).

Ievērojiet 2 m distanci arī pirms un pēc dievkalpojuma, tajā skaita pie ieejas durvīm un labierīcībās.

Izvairieties no tuva kontakta ar apkārtējiem.

Ienākot Palīdzības Centrā veiciet roku dezinfekciju: 1. Stāva labierīcībās vai pie ieejas zālē.

Jūtaties brīvi, ja vēlaties lietot sejas masku vai cimdus.

Ja pamanāt sev kādus elpceļu saslimšanas simptomus vai piederat kādai no riska grupām: paliekat mājās un piedalaties online dievkalpojumos.

 

 

В связи с принятыми 07.05.2020. Кабинетом Министров поправками в распоряжении «О чрезвычайной ситуации в стране», церковь с 13 мая возобновляет служения в живую, при соблюдении следующих правил:

Одновременно на мероприятии могут находиться не более 25 человек, соблюдая социальное (физическое) дистанцирование и меры по эпидемиологической безопасности, поэтому:

Перед тем, как отправиться на служение, позвоните, чтобы зарегистрировать себе место.

Садитесь только на специально указанные места (те, которые не изолированы лентой)

Соблюдайте дистанцию в 2 метра, также перед и после служения, в том числе у входных дверей и в уборных.

Избегайте близкого контакта с окружающими.

Заходя в Центр Помощи дезинфицируйте руки: на 1 этаже в уборной или перед входом в зал.

Чувствуйте себя свободно, если хотите использовать маску или перчатки.

Если замечаете у себя какие-то симптомы заболевания дыхательных путей или относитесь к группе риска, оставайтесь дома и принимайте участие в онлайн служениях.

Pievienot komentāru