Daniela gavēnis

Mēs aicinām jūs ārkārtas situācijas laikā kopā ar mums būt “Daniēla Gavēnī” jeb atturēties no jebkuras masu informācijas un šo laiku īpaši veltīt visam, kas stiprina mūsu attiecības ar Mūsu Glābēju. Protams, ka jums vajag sekot līdzi jaunajiem Ministru kabineta lēmumiem un aktuālajām vladības rekomendācijam un ierobežojumiem, bet aicinām jūs vairāk kā parasti veltīt laiku savām sarunām ar Dievu, Viņa Vārda lasīšanai, piedalīties mūsu online dievkalpojumos, skatīties draudzes pārraides un lūgšanas caur Facebook un Youtube, kā arī sekot līdzi Bīskapa Masedo vārdam viņa pārraidēm. Attīrīsim mūs no visas negatīvās informācijas un piepildīsimies ar Viņa Garu!

 

Мы приглашаем Вас вместе с нами во время чрезвычайной ситуации быть в «Посте Даниила», то есть воздержаться от любых СМИ и посвятить особо это время всему, что укрепляет наши отношения с нашим Спасителем. Конечно, Вам нужно следить за новыми решениями Кабинета министров и актуальными рекомендациями и ограничениями правительства, но приглашаем Вас больше, чем обычно, посвятить время общению с Богом, чтению Его Слова, принимать участие в наших онлайн служениях, смотреть передачи и молитвы церкви на Facebook и YouTube, а также читать слово Епископа Маседо и смотреть его передачи. Очистимся от негативной информации и наполнимся Его Духом!

Pievienot komentāru