Veselības dziedināšana

Otrdiena (1)Jūs varat iedomāties, ja visi cilvēki, kuri šobrīd rīkojas nepareizā veidā: dara noziegumus, lieto narkotikas vai cieš no problēmām; kuriem ir pārādi vai dažādas slimības, pat neārstējamas, pēkšņi uzzināja, ka tam visam ir risinājums?

Tas notiek ar tiem, kuri piedalās dziedināšanas dievkalpojumos otrdienās, dažādos laikos, visos «Dieva Valstības» Draudzes tempļos visā pasaulē.

Daudzi atnāk uz šiem dievkalpojumiem bēdīgi, nomākti, bet kad viņi pievēršas un sāk vērtēt savu dzīvi, viņi saprot, ka vajag saņemt spēkus, lai cīnītos pret visu to, kas viņus velk uz leju un dara nelaimīgus, dažādu problēmu dēļ. Tādā veidā, atzīstot to, viņi cīnas pret šiem šķērsliem, un sper lielu soli ceļā uz pilnīgo dzīves mainīšanu.

Diemžēl, ar katru reizi arvien vairāk pieaug cilvēku skaits, kuri cieš no garīgām problēmām. Dažos gadījumos, cilvēki redz vīzijas, viņiem ir dzirdes un vizuālas halucinācijas, kuru iemeslu ārsti nevar atrast. Viņiem ir bezmiegs, atkarības, viņi ir skaudības upuri. Turklāt, viņi cieš no depresijas, dažādiem stresiem, slimībām. Tas atņem mieru cilvēkiem, kas meklē palīdzību šajā dzīves sfērā.

Dziedināšanas dievkalpojums notiek otrdienās 15:00; un 19:00, visās «Dieva Valstības» Draudzēs visā pasaulē.

Вторник

Вы можете представить себе, если бы все люди, которые совершают в данный момент неправильные поступки: совершают преступления, употребляют наркотики или находятся в проблемах и страданиях; имеют долги или страдают от различных болезней, иногда неизлечимых, вдруг узнали, что для них есть решение?

Именно это происходит с теми, кто участвует в служении исцеления по вторникам, в разное время, во всех храмах Церкви «Царство Божие» по всему миру.

Многие приходят на эти служения упавшими, подавленными, но начиная с того момента, как они обращаются и начинают ценить собственную жизнь, понимают, что должны получить силы, чтобы бороться против всего того, что тянет их вниз и делает несчастными из-за различных проблем. Таким образом, признавая это, они борются против этих препятствий, и делают большой шаг на пути полного изменения жизни.

К сожалению, с каждым разом все больше растет число людей, страдающих от проблем духовного порядка. В некоторых случаях, люди видят видения, у них слуховые и визуальные галлюцинации, причину которых врачи не могут найти. У них бессонница, пристрастия, они — жертвы зависти. Кроме этого, они страдают от депрессии, различных стрессов, болезней. Это забирает мир у людей, ищущих помощи в этой сфере жизни.

Служение исцеления проходит по вторникам в  15:00; и 19:00

Pievienot komentāru