Pārdomas

Elija, Israēla traucētājs

Elias, o perturbador de Israel
Un kad Ahabs ieraudzīja Eliju, viņš tam sacīja: «Vai tu esi tas, kas Israēlu ieved nelaimē?» 1. Ķēniņu 18.17

Kurš nes sevī upura TICĪBU, pasaules acīs ir traucēklis. Jo patiešām nav nekas, kas velnu traucē vairāk kā upuris.

Elija atnesa risinājumu visai tai nabadzībai, kurā tauta dzīvoja, caur izaicinājumu, kurš traucēja Ahabu un visus baala praviešus.

Kad mūsu ticība tiek IZAICINĀTA uz ALTĀRA, mūsu miesa tiek traucēta. Kungs Jēzus bija piemērs tam, kad teica:

«Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei… » Marka 14.34 

Velns ir visvairāk traucēts ar patiesu upuri, un tāpēc izmanto lietas un cilvēkus, lai censtos no tā atturēt.

Bet redzam, ka tā priekšā Elija nenobijās, tieši otrādāk, viņš turpināja traucējot baala praviešus, tās pārliecības dēļ, kura bija viņa paša ticībā:

Un ap dienas vidu Elija tos apsmēja un sacīja: «Sauciet stiprā balsī, jo viņš taču ir dievs; varbūt viņš iegrimis domās vai aizņemts darīšanās, vai atrodas ceļā vai varbūt viņš guļ un viņam būtu jāpamostas! » 1. Ķēniņu 18.27

Kuram ir šī pārliecība, kura nāk no Svētā Gara, nenobīstas, stājas pretīm saviem izaicinājumiem un pierāda, kurš ir PATIESAIS DIEVS!

Kad JĒZUS ieradās gadariešu apgabalā, demoni, kuri bija divos vīriešos teica:

«Kas mums ar Tevi, Tu Dieva Dēls! Vai Tu esi nācis priekšlaikus mūs MOCĪT?» Mateja 8.29 

Vispasaules draudze vienmēr nesa sev līdzi šo noteiktību, lai kur arī ierastos, dēļ mūsu UPURA TICĪBAS, traucējam velnu un tos, kuri ir viņa lietoti.

Jēzus vienmēr traucēja reliģiozos, rakstu mācītājus un farizejus, kuri nedzīvoja šo UPURA TICĪBU.

Jautājums ir tāds: TU TRAUCĒ VELNU DĒĻ SAVAS TICĪBAS, VAI ESI VIŅA TRAUCĒTS?!

 

Илия, смущающий Израиля

 

 

Pievienot komentāru