Pārdomas

Dzīvība un pārpilnība

Pārdomas par Dieva Vārdu ar bīskapu Ediru Masedo

“Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” Jāņa 10:10