Pārdomas

Dzīve par DZĪVI!

ELIAS-1-706x410-706x410

 

Īstam upurim ir jābūt ar divām acīm, divām kājām, un nevar būt slims. Nav jēgas cilvēkam kāpt uz Altāri tikai ar fizisku upuri un nenest sev līdzi garīgo. Kā arī nav jēgas kāpt ar garīgo bez fiziskā. Ja tas notiks, upuris būs klibs, slims vai akls, jeb nebūs pilnīgs.

« Un, kad jūs upurējat kādu aklu dzīvnieku, vai tad tas nav ļaunums, un, ja jūs nesat ziedot ko klibu vai neveselu, vai arī tas nav ļaunums? Ziedo to taču reiz sava apgabala pārvaldniekam. Vai tad viņam būs prieks par to, un vai tad viņš tevi laipni uzlūkos? — tā saka Tas Kungs Cebaots. » Maleahijas 1.8

Bagātais jauneklis gribēja dot garīgo bez fiziskā, un netika pieņemts, upurim pietrūka viena acs vai viena kāja.

« … noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ.» Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. » Mateja 19.21,22

Sīmanis savukārt piedāvāja tikai fizisko, un arī netika pieņemts.

« Bet Sīmanis, redzēdams, ka, apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto Garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams: «Dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto Garu.» Bet Pēteris tam sacīja: «Kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. » Apustuļu darbi 8.18-20

Ir dzīve par DZĪVI!

Elija neatdeva tikai vērsi un ūdeni, viņš lika uz altāra savu dzīvi.

« Bet Elija sacīja: «Satveriet Baala praviešus, lai neviens pats no to pulka neizbēg!» Un tie tos sagrāba ciet, un Elija viņus noveda Kisona upes līcī, un viņš tos tur nokāva. » 1. Ķēniņu 18.40

Ja Dievs nebūtu atbildējis, kurš tiktu nokauts?

SVĒTĀ GARA UGUNS nonāks tikai tad, ja upuris būs vesels, ar divām acīm un divām kājām, nekas nedrīkst pietrūkt, ir jābūt pilnīgam: fiziskam un garīgam.

Dalījās: Bīskaps Renato Valente

 

Жизнь за жизнь

 

 

Pievienot komentāru