Pārdomas

Dzīvē mēs varam daudz ko iemācīties no mākoņiem.

 

Dzīvē mēs varam daudz ko iemācīties no mākoņiem. Nav svarīgi cik viss ir slikti, virs mākoņiem viss ir mierīgs un skaidrs. Ja kaut kas smags krīt uz mākoņiem, mākoņi to brīvi palaiž cauri un cieš tikai tas, uz kā tas nokrīt, bet mākonis necietīs. Atkarībā no iztvaikotā ūdens daudzuma, gaisa temperatūras un vēja, kuri veido viņu, mākoņiem ir dažāda forma un izmērs, viņi vienmēr maina formu, kā to pieprasa situācija. Kad viņi ir stipri pārpildīti, viņi izlej visu, kas ir viņos iekšēji, kamēr visa šī tumsa neizzūd. Dažreiz ir lietus ar krusu, bet mākoņi neeksistē ar pārsvaru, viņi atbrīvo sevi no viņa un turpina savu dzīves ciklu. 

Padomājiet par šo…

Mācītājs Maiks Kosta

 

 В жизни мы можем многому научиться у облаков. Неважно насколько все плохо, над облаками все спокойно и ясно. Если что-то тяжелое попробует раздавить облака, пройдет прямо через них в свободном падении, которое заканчивается разрушением, но облака не пострадают. В зависимости от количества испаряемой воды, температуры воздуха и ветра, который их формирует, у облаков разная форма и размер, они всегда меняют форму, как того требует ситуация. Когда они сильно нагружены, они изливают все, что есть у них внутри, пока вся эта тьма не исчезнет. Иногда дождь полон града, но они не сосуществуют с перегрузом, они освобождают себя от него и продолжают свой жизненный цикл.

Подумайте об этом….

Пастор Майкл Коста

Pievienot komentāru