DIEVS TIEM, KAS VIŅU BĪSTAS, MĀCA CEĻU, KURU JĀIZVĒLAS

“Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā.” Psalmi 25:12